วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2553

ทัวร์จีน สิบสองปันนา-ลี่เจียง-ต้าลี่-คุนหมิง 6 วัน 5 คืน

ราคาเริ่มที่: 22,900 บาท บาท จำนวนที่รับ: 30 สายการบิน MU จำนวนวัน:6 วัน
MU สิบสองปันนา-ลี่เจียง-ต้าลี่-คุนหมิง 6 วัน 5 คืน COLORFUL YUNNAN
กำหนดการทัวร์: 15 - 20 ม.ค. 53, 22 - 27 ม.ค. 53, 27 ม.ค. - 01 ก.พ. 53, 29 ม.ค. - 03 ก.พ. 53, 03 - 08 ก.พ. 53, 05 - 10 ก.พ. 53, 10 - 15 ก.พ. 53, 24 ก.พ. - 01 มี.ค. 53, 26 ก.พ. - 03 มี.ค. 53, 03 - 08 มี.ค. 53, 05 - 10 มี.ค. 53, 10 - 15 มี.ค. 53, 12 - 17 มี.ค. 53,

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น